Zwolnienie dyscyplinarne

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Pracodawca może zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym, poprzez zwolnienie dyscyplinarne. Stosunek pracy wygasa, nie należy się okres wypowiedzenia ani odszkodowanie. Nie będzie przysługiwał również zasiłek dla bezrobotnych, gdyż zwolnienie z pracy nastąpiło z winy pracownika. Zwolnienie dyscyplinarne musi jednak być zgodne z prawem, bo skutkuje poważnymi konsekwencjami.

 

Kiedy można otrzymać zwolnienie dyscyplinarnie

Zwolnienie dyscyplinarne, czyli rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, to jednostronne oświadczenie woli złożone przez jedną ze stron. Skutkuje ustaniem stosunku pracy i musi posiadać formę pisemną. Zwolnienie dyscyplinarne powinno zawierać termin ustania stosunku pracy oraz przyczyny uzasadniające podjęcie decyzji, o tej formie rozwiązania umowy o pracę.

Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić jedynie w przypadku rażącego zachowania się ze strony pracownika. Przyczyną zwolnienia może być naruszenie podstawowych obowiązków, działanie na szkodę pracodawcy, nie wykonanie zleconej pracy, nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy przez dłuższy czas, a także popełnienie przestępstwa, jak na przykład kradzież.

 

Jakie są skutki

Skutki rozwiązania umowy bez wypowiedzenia są poważne:

1. Umowa o pracę kończy się natychmiast, bez zgody pracownika, UWV czy sądu.

2. Brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych, spowodowany winą pracownika.

3. Pracodawca może żądać odszkodowania, bo poniósł stratę z winy pracownika.

 

Nie wszystkie zwolnienia dyscyplinarne są zgodne z prawem

1. Wnieść sprzeciw do zwolnienia dyscyplinarnego:

Należy złożyć wniosek o unieważnienie zwolnienia, w którym wyraża się sprzeciw do zwolnienia dyscyplinarnego. Należy taki wniosek uzasadnić tym, że nastąpiło naruszenie obowiązku zgłoszenia i akceptacji przez UWV, takiego trybu rozwiązania umowy o pracę. Aby mieć prawo do zasiłku, należy zaznaczyć we wniosku, że jest się gotowym do kontynuowania zatrudnienia.

Pracodawca może podtrzymać swoje stanowisko i nie zgodzić się na powrót pracownika do pracy. W takiej sytuacji, konflikt trzeba będzie rozwiązać przez sąd. Sędzia rozstrzygnie w procedurze tymczasowej, czy pracodawca miał prawo zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym, czy też ma obowiązek przywrócić go do pracy.

Pracodawca będzie musiał udowodnić przed sądem, że pracownik w sposób rażący naruszył swoje obowiązki w pracy, lub dopuścił się przestępstwa. Jeżeli tego nie uczyni przekonywująco, pracownik będzie mógł wrócić do pracy i otrzymywać wynagrodzenie. Sędzia rozstrzygnie spór, w tym przypadku, na korzyść pracownika.

W sytuacji, kiedy sędzia zadecyduje, że pracodawca miał podstawy do zwolnienia pracownika w trybie natychmiastowym, nie będzie prawa do wypłaty wynagrodzenia. To nie oznacza, że sprawa została zamknięta. Pracownik może zwrócić się do sędziego, aby przeprowadził postępowanie merytoryczne (bodemprocedure) w jego sprawie i wydał werdykt.

Taką prośbę (sprzeciw) należy złożyć do sądu, w terminie do 6 miesięcy, od chwili otrzymania zwolnienia dyscyplinarnego.

2. Pogodzić się ze zwolnieniem z pracy, ale wnieść sprzeciw do zwolnienia dyscyplinarnego:

Pracownik może przyjąć do wiadomości, że dostał wypowiedzenie umowy o pracę, ale powinien wnieść sprzeciw do zwolnienia dyscyplinarnego przez pracodawcę. Jeżeli sędzia uzna, że nie było podstawy prawnej do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, pracownik ma prawo na odszkodowanie od pracodawcy.

W takiej sytuacji umowa o pracę została zakończona niezgodnie z prawem. Odszkodowanie, jakie przysługuje, to równowartość wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, jaki by mu przysługiwał. W przypadku umowy na czas określony, odszkodowanie jest równowartością wynagrodzenia, do końca tej umowy.

W związku z okresem oczekiwania na werdykt sędziego i brakiem pewności, co do jego decyzji, pracownik i pracodawca mogą prowadzić negocjacje między sobą. Pracownik powinien wynegocjować, wycofanie zwolnienia dyscyplinarnego przez pracodawcę, co umożliwi mu pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter