Zasiłek socjalny, kiedy i komu przysługuje

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Zasiłek socjalny (Bijstandsuitkering) w Holandii przysługuje osobom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, nie posiadają wystarczających środków do życia. Każda osoba przebywająca w Królestwie Niderlandów może starać się o zasiłek socjalny. Wszyscy muszą spełniać odpowiednie warunki i kryteria, aby gmina przyznała pomoc socjalną.

Pomoc socjalna to wsparcie finansowe dla osób, również Polaków, które nie posiadają stałego źródła utrzymania, a ich sytuacja materialna znacząco się pogorszyła. Nie mogą znaleźć pracy w Holandii, a także nie mają prawa do pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Taka sytuacja daje podstawy do ubiegania się o świadczenie WWB (Wet werk en bijstand), które jest wypłacane ze środków finansowych gminy.

Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej składa się w Zakładzie Realizacji Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV). Następnie przekazywany jest on do władz samorządowych, które przesyłają dokumenty do odpowiedniej gminy. Przyznanie zasiłku socjalnego następuje tylko po spełnieniu wielu warunków. Do podstawowych należy zameldowanie w gminie holenderskiej, skończone 18 lat i aktywne poszukiwanie pracy.

W sytuacji, kiedy gmina przyzna zasiłek socjalny, należy poszukiwać nowego pracodawcy, wysyłać dokumenty aplikacyjne do biur pracy, brać udział w szkoleniach organizowanych przez gminę, czasem wykonywać darmowe prace zlecone. Udzielona pomoc socjalna nie zwalnia z udziału we wszelakich działaniach na rzecz aktywnego poszukiwania pracy.

Osoby w wieku od 18 do 27 lat, aby otrzymać zasiłek socjalny, muszą przez okres 4 tygodni, od momentu złożenia wniosku, starać się intensywnie o pracę lub uczestniczyć w szkoleniach, kursach. Dopiero po tym okresie, zostanie podjęta decyzja przez gminę, o przyznaniu pomocy socjalnej dla tak młodej osoby. Zasiłek socjalny należy się tylko tym, którzy nie otrzymują żadnego innego zasiłku lub pomocy socjalnej, na terenie Holandii.

W przypadku nierozsądnego zarządzania pieniędzmi przez osobę w trudnej sytuacji finansowej, gmina może wypłacać zasiłek w naturze. Polega to na opłacie rachunków za czynsz, prąd, ubezpieczenie zdrowotne, bezpośrednio do firm lub instytucji, które wystawiają takie rachunki dla osoby w trudnej sytuacji finansowej.

Wysokość zasiłku socjalnego zależy od wieku i sytuacji rodzinnej. Gminy mają prawo, w zależności od lokalnych przepisów i indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o zasiłek, kwoty te zmniejszać lub zwiększać. Kwoty (normy) zasiłku socjalnego dla osób w różnych sytuacjach życiowych i rodzinnych, są ustalane w Holandii, 1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter