Zasiłek socjalny dla osób młodych

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Zasiłek socjalny w Holandii może otrzymać każda osoba pełnoletnia, która ma trudną sytuację finansową, związaną z niskimi dochodami lub ich całkowitym brakiem. Oprócz wielu innych warunków, które należy spełnić, aby został przyznany zasiłek, ludzie młodzi muszą starać się o pracę lub podjąć naukę w szkole. Ich starania mają być intensywne i trwać, co najmniej 4 tygodnie.

Państwo holenderskie wychodzi z założenia, że ludzie młodzi powinni szybko znaleźć pracę lub kontynuować naukę, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jeżeli tak się nie dzieje i młoda osoba jest bez środków do życia, to powinna złożyć wniosek o zasiłek socjalny do UWV (Zakład Realizacji Ubezpieczeń Pracowniczych), polskiego odpowiednika urzędu pracy.

Po okresie 4 tygodni bezskutecznego poszukiwania pracy i prób kontynuowania nauki, młode osoby czekają następne 4 tygodnie, aby otrzymać zaliczkę świadczenia, aż do podjęcia ostatecznej decyzji przez gminę. Gmina przeprowadza kontrolę i sprawdza, czy osoba w wieku od 18 do 27 lat zrobiła wszystko, aby podjąć pracę lub kontynuować naukę.

Młodzi ludzie mają obowiązek przyjąć każdą pracę, która jest im oferowana nawet, jeśli jest niezgodna z ich wykształceniem czy zdobytym doświadczeniem. Nie ma tu znaczenia, w jakiej branży, w jakiej miejscowości lub regionie Holandii, jest oferowane zatrudnienie. Ważne, aby młodzież miała potrzebę zdobywania wykształcenia lub zarobkowania.

Jeżeli młoda osoba nie może znaleźć pracy i podejmuje decyzję, że będzie kontynuować naukę w szkole, to w zasadzie, nie będzie miała prawa do zasiłku socjalnego. Młodzież, która się uczy i jest w trudnej sytuacji finansowej, może starać się dofinansowanie w szkole (studiefinanciering). W wyjątkowych sytuacjach może mieć przyznany dodatek do zasiłku socjalnego.

Jeżeli okaże się, ze sytuacja jest rzeczywiście trudna i młoda osoba nie może kontynuować nauki ani podjąć żadnej pracy, to gmina dokona wypłaty świadczenia. Zostanie ono wypłacone od dnia, w którym rozpoczęto starania o pomoc społeczną. Po 8 tygodniach od momentu złożenia wniosku o zasiłek socjalny, dostaje się zaliczkę świadczenia, a następne 4 tygodnie czeka się na ostateczną decyzję gminy holenderskiej.

Gmina przeprowadza kontrolę i sprawdza dokumenty związane z aplikowaniem o pracę i jeśli stwierdzi, że starania młodej osoby o podjęcie pracy były za małe, może obniżyć wartość wypłacanego świadczenia. W przypadku, kiedy młody człowiek nie jest w ogóle zainteresowany podjęciem pracy, nie zostanie mu przyznana pomoc społeczna, a jeśli ją otrzymywał, to wypłata świadczenia zostanie wstrzymana.


Jakie dowody poszukiwania pracy lub szkoły należy wnieść

Dokumenty aplikacyjne z potwierdzeniem od pracodawców, że zostały złożone przez młodą osobę

Potwierdzenia, wydruki z poczty e-mailowej, skąd wysyłane były listy motywacyjne czy CV

Dowód rejestracji w biurach pośrednictwa pracy, jako osoba bezrobotna

Poświadczenie ze szkoły o braku możliwości przyjęcia, na skutek nie spełnienia wymaganych kryteriów lub braku miejsc na konkretnym kierunku  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter