Zasilek dla bezrobotnych

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

W Holandii, każda osoba, która straciła pracę, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku utraty zatrudnienia, gdy pracodawca nie przedłużył kontraktu a jego okres minął, należy w terminie do dwóch dni zarejestrować się na stronie internetowej werk.nl, przy użyciu kodu DigiD. Dotyczy to również obcokrajowców, którzy posiadają holenderski adres do korespondencji. Należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, jako osoba poszukująca pracy, a następnie złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, w odpowiedniej aplikacji.

O zasiłek dla bezrobotnych należy starać się jak najszybciej, gdyż holenderski Urząd Pracy (UWV) rozpatruje wniosek od dnia jego złożenia i może żądać wyjaśnień, jaki był powód zwlekania z jego złożeniem. Zasiłek zostanie przyznany wówczas, gdy osoba starająca się o niego, przebywa na terenie Holandii do czasu wydania decyzji. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, istnieje możliwość wyjazdu za granicę, na przykład do Polski, a zasiłek będzie wypłacany przez 3 miesiące.

Aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych należy posiadać informację o zarobkach osiąganych podczas ostatniego zatrudnienia, umowę o pracę lub kontrakt oraz numer konta bankowego. Rejestrując się jednocześnie, jako osoba poszukująca pracy, otrzyma się z UWV (Urząd Pracy) e-mail, w którym będą szczegółowe wskazówki do dalszego postępowania. W e-mailu będzie także pouczenie, jak korzystać z kartoteki szukającego pracy ( Werkmap).

W przypadku uzyskania decyzji o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, jego wysokość zależy od ostatnio osiąganych średnich zarobków. Przez pierwsze dwa miesiące otrzyma się 75% średniego wynagrodzenia, a za następne miesiące 70%. Świadczenie zostaje przyznane na okres od 3 miesięcy do, maksymalnie 38 miesięcy. Uzależnione jest od okresu zatrudnienia, którego przebieg można odnaleźć na stronie mijnUWV. Na tej stronie można także składać dokumenty aplikacyjne i zgłaszać wszelkie zmiany.


Jakie warunki należy spełnić

Pracując legalne w Holandii, posiadając umowę o pracę lub kontrakt, pracodawca obowiązkowo odprowadza składki na poczet zasiłku dla bezrobotnych. W ten sposób posiadamy ubezpieczenie na wypadek utraty zatrudnienia i przysługuje wypłata świadczenia dla osoby pozostającej bez pracy. Należy jednak spełnić pewne warunki, aby zasiłek przysługiwał:

1. W okresie 36 tygodni (9 miesięcy) należało przepracować minimalnie 26 tygodni (6 miesięcy)

2. Praca trwała minimalnie 5 godzin tygodniowo lub więcej

3. Pozbawienie pracy nastąpiło bez własnej winy (zwolnienie przez pracodawcę, zakończenie kontraktu)

4. Nie ma się żadnej innej płatnej posady i jest się gotowym przyjąć od razu nową pracę

5. Posiada się adres do korespondencji na terenie Holandii  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter