Wysokość zasiłku socjalnego

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej, a nie posiadają prawa do zasiłku dla bezrobotnych, mogą skorzystać z zasiłku socjalnego. Konkretne kwoty wypłacanego świadczenia są ustalane dwa razy do roku, w styczniu i lipcu. Uzależniony jest od wieku i sytuacji osobistej czy rodzinnej. Jeżeli osiągane dochody nie przekraczają 110% standardowej stawki zasiłku socjalnego, można otrzymać dodatek długoterminowy, czyli dopłatę do niskich zarobków, osiąganych w dłuższym okresie czasu.

Kwota przyznanego zasiłku socjalnego w Holandii, zależy od minimalnego zarobku, którego stawki ustalane są według wieku. Pełna minimalna płaca obowiązuje pracownika, który ukończył 23 lata. Standardowy zasiłek socjalny, który obowiązuje od 1 lipca 2014 przedstawia się następująco:

Sytuacja osobista lub rodzinna Wiek osoby pobierającej świadczenie Wysokość zasiłku socjalnego
Małżeństwo lub mieszkający razem, w związku partnerskim 21 lat do wieku emerytalnego 100% minimalnego wynagrodzenia (razem)
Osoba samotnie wychowująca dziecko 21 lat do wieku emerytalnego 70% z minimalnej płacy
Osoba samotna (singiel) 21 lat do wieku emerytalnego 50% z minimalnej płacy
Osoba młoda 18 do 21 lat Zasiłek zostanie przyznany na podstawie dodatku na dziecko

O ostatecznej kwocie decydują władze samorządowe, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć świadczenie, przekazać w naturze jej część, w formie opłaty za czynsz. Osoba samotna oraz rodzic, samotnie wychowujący dziecko, może otrzymać dodatkowe wsparcie. Każda osoba, której przyznano zasiłek socjalny, ma obowiązek przekazywać aktualne informacje, o zmieniającej się sytuacji rodzinnej i finansowej.

Uwaga! Od początku 2015 roku w Holandii, zostanie zlikwidowany zasiłek dla osób samotnie wychowujących dzieci (70% płacy minimalnej). Taka osoba otrzyma zasiłek socjalny dla singla, ale zostanie podwyższona kwota zasiłku rodzinnego. W przypadku zamieszkiwania z partnerem lub partnerką, nie będzie się już samotnym rodzicem i nie będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek rodzinny. Będzie jednak wypłacane, o jeden rok dłużej, wyższe świadczenie socjalne.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter