Warunki przyznania zasiłku socjalnego

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Polacy, podobnie jak wszyscy mieszkańcy Holandii, mogą liczyć na pomoc finansową państwa, kiedy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej. Każdemu może przydarzyć się utrata źródła utrzymania, a następnie mogą pojawić się problemy ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Można wówczas złożyć wniosek o zasiłek socjalny WWB, co daje nadzieję na godne życie w trudnej sytuacji życiowej.

Aby otrzymać pomoc społeczną z gminy holenderskiej, nie wystarczy tylko brak środków do życia, niezależnie od przyczyn, jakie to spowodowały. Aby otrzymać zasiłek socjalny należy spełnić kilka warunków. Najpierw należy zarejestrować się na stronie internetowej UWV, jako osoba poszukująca pracy. Następnie trzeba złożyć wniosek o zasiłek i gmina rozpatruje indywidualną sytuację wnioskodawcy.


Jakie warunki należy spełniać, aby ubiegać się o zasiłek socjalny

Trzeba mieć ukończone 18 lat

Legalnie przebywać w Holandii, posiadać meldunek

Nie mieć prawa do żadnego innego zasiłku

Nie odbywać kary więzienia

Nie uzyskiwać dochodów w wysokości, które przekraczają ustalony limit

Nie posiadać majątku, przekraczającego określoną kwotę

Aktywnie poszukiwać pracy

Dostosować się do obowiązków nałożonych przez gminę, uczestniczenia w działaniach dotyczących aktywizacji w pracy

Zasiłek socjalny to określony limit dochodów, powyżej których już nie będzie przysługiwał. Jednak gmina przy rozpatrywaniu pomocy finansowej dla osoby w trudnej sytuacji życiowej, bierze pod uwagę również posiadany majątek. Oprócz zgromadzonych oszczędności, brana jest pod uwagę wartość posiadanego samochodu, mieszkania czy domu.

Jeżeli osoba wnioskująca o zasiłek socjalny posiada majątek o określonej wartości, to jego część jest doliczana do bieżących dochodów. Znaczenie ma również w tym przypadku, wysokość hipoteki pozostającej do spłaty, którą można odliczyć od wartości domu czy mieszkania i jest to kwota €49.400. W 2014 roku maksymalny dochód, z odliczoną kwotą hipoteki, uprawniający do zasiłku rodzinnego wynosi:

Wspólne gospodarstwo domowe - €11.700

Osoba samotnie wychowująca dziecko - €11.700

Osoba samotna (singiel) - €5.850


Jak wyliczyć wartość posiadanego dochodu do zasiłku socjalnego

1. Dla przykładu wartość posiadanego mieszkania wynosi €170.000

2. Od tej kwoty odejmuje się, pozostałą do spłacenia hipotekę, na przykład €110.000

3. Pozostaje €60.000 i od tej kwoty odejmuje się €49.400

4. Różnicę, czyli €10.600, należy doliczyć do bieżących dochodów

5. Wartość wyliczonej kwoty majątku i ewentualnych dochodów, nie może przekroczyć wartości wskazanych powyżej, dla poszczególnych sytuacji rodzinnych

Jeżeli majątek i dochody osoby starającej się zasiłek socjalny są wyższe, niż przewidziane limity dla poszczególnych grup społecznych, to gmina może przyznać zasiłek w postaci pożyczki. We wspólnym gospodarstwie domowym, gdzie dochody osiągają również dzieci, ich zarobki mogą mieć również wpływ, na przyznanie pomocy finansowej lub na jej wysokość.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter