Jak napisać poprawnie CV

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

CV jest skrótem od słów Curriculum Vitae, co można przetłumaczyć jako życiorys. Dokument zawiera krótkie i zwięzłe przedstawienie danych osobowych, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Poprawnie napisane CV, to połączenie przejrzystego układu graficznego i krótkiej, zrozumiałej treści, przy zachowaniu pewnych zasad. Istotne jest, aby informacje były ułożone w porządku chronologicznym.


Zasady, kiedy sporządzamy swoje CV:

Należy pisać językiem zrozumiałym, krótko i na temat

Należy unikać rozbudowanych opisów

Dbać o poprawną pisownię i nie dopuszczać do błędów gramatycznych

Nie robić błędów ortograficznych czy stylistycznych


Chronologia

Kolejność, w jakiej wymieniamy informacje o swoim wykształceniu i doświadczeniu ma znaczenie w tworzeniu CV. Najczęściej stosowana jest zasada chronologicznego zapisu kolejnych zdarzeń w życiorysie, którym jest CV. Zaczyna się od kolejnych etapów wykształcenia, poprzez kolejne doświadczenia zawodowe, a kończy na informacjach uzupełniających.

Prezentacja wykształcenia i doświadczenia zawodowego może być zastosowana w odwrotnej kolejności. W przypadku bogatego doświadczenia zawodowego, można zacząć od ostatniego zatrudnienia i kolejno wymieniać zajmowane posady, cofając się do stażu zawodowego. Zaczyna się wówczas od najbardziej aktualnych informacji, czyli ostatnio nabytego doświadczenia, czy zajmowanego stanowiska.

⇒ ⇒Wzór holenderskiego CV⇐ ⇐


Rozmieszczenie informacji, jakie pozycje powinno zawierać CV:


1. Informacje o sobie, dane osobowe:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Numer telefonu

Adres e-mail (najlepiej z nazwą; imię.nazwisko@...)

Można dopisać dodatkowe informacje jak:

Stan cywilny, obywatelstwo, narodowość, posiadaną kategorię prawa jazdy

Można zamieścić zdjęcie


2. Doświadczenie zawodowe:

Daty rozpoczęcie i zakończenia pracy

Nazwy firm i ich siedziby

Nazwy stanowisk pracy

Opis najważniejszych obowiązków:

Tutaj należy wymienić najważniejsze zadania na jednym lub więcej stanowiskach


3. Wykształcenie:

Daty rozpoczęcia i zakończenia szkół

Nazwy szkół i miejscowości

Uzyskane tytuły, specjalności

Uzyskane świadectwa, dyplomy i certyfikaty

Ukończone kursy i szkolenia

W przypadku bardzo dobrego wykształcenia, ukończenia wielu kierunków studiów, uzyskaniu kilku specjalizacji, warto takie informacje, umieścić przed doświadczeniem zawodowym. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy zdobyte wykształcenie wyjątkowo pasuje do stanowiska, o które się ubiegamy. Wyróżnienie tych informacji, w pierwszej części CV, jest przydatne dla osób, które ukończyły długą edukację, a posiadają niewielkie doświadczenie zawodowe.


4. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

Znajomość języków obcych i ich poziom

Znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej

Znajomość programów komputerowych, systemów zarządzania

Znajomość obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń

Pozytywne cechy charakteru

Np. punktualność, komunikatywność, pracowitość


5. Zainteresowania:

W tej części CV należy krótko opisać swoje zainteresowania, hobby i osiągnięcia pozazawodowe.Poprawiają one znacznie wizerunek osoby starającej się o posadę na konkretnym stanowisku.


Referencje

Opinia od poprzedniego pracodawcy nie musi być zamieszczana w dokumencie. Jeżeli jednak posiada się takie referencje na piśmie, w których poprzedni pracodawca wyraża dobrą opinię, można je opisać w CV. Nie warto jednak zamieszczać danych osobowych pracodawcy, czy numeru telefonu.

⇒ ⇒Wzór holenderskiego CV⇐ ⇐  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter