Dodatek za opiekę nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Dofinansowanie (Kinderopvangtoeslag) za opiekę i pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, jest wsparciem finansowym dla rodziców, którzy pracują i wychowują małe dzieci. Dodatek należy się tylko wówczas, gdy żłobek, przedszkole są zarejestrowane. Taka sama zasada dotyczy opieki pozaszkolnej dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat oraz opiekunki do dziecka w każdym wieku.

Wysokość dodatku jest uzależniona od ilości przepracowanych godzin, osiąganych zarobków i wielkości opłat za pobyt malucha w żłobku czy przedszkolu. Istotna jest liczba godzin, jaką dziecko przebywa pod opieka tych instytucji, oraz stawka za jedną godzinę pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu. Dziecko może pozostawać także część godzin pod opieką zarejestrowanej opiekunki.

Maksymalna ilość godzin, na jaką można uzyskać dofinansowanie do żłobka lub przedszkola, wynosi 230 godzin miesięcznie. Dotyczy to również formy mieszanej opieki nad dzieckiem, przy czym w pierwszej kolejności rodzic musi opłacić z dofinansowania, żłobek lub przedszkole, a dopiero później opiekunkę do dziecka. Przy mieszanej formie opieki nad dzieckiem, może się zdarzyć, że opiekunkę trzeba będzie częściowo opłacić z własnych pieniędzy.

Rodzice otrzymają dodatek do opieki nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu wynoszący 140% godzin przepracowanych przez tego rodzica, który pracuje mniej godzin. Dla dzieci, które chodzą już do szkoły, dodatek wyniesie 70% przepracowanych godzin. Należy ilość przepracowanych godzin w miesiącu pomnożyć przez 140% lub 70%. Otrzymana liczba to ilość godzin, które będą dofinansowane, za pozostałe godziny pobytu dziecka, trzeba będzie zapłacić z własnych środków finansowych.

Dofinansowanie do żłobka czy przedszkola jest wyliczane raz do roku. Jednak sytuacja rodzinna i finansowa rodziców może ulegać zmianie. Stąd ważne jest, aby przekazywać do urzędu skarbowego wszelkie informacje o zmianach, co pozwoli na bieżąco wyliczać należny dodatek w takiej wysokości, w jakiej przysługuje. Uniknie się wówczas przykrej sytuacji, kiedy to wypłata była za mała lub za duża i trzeba dokonać zwrotu niesłusznie pobranego dodatku.

O dodatek do opieki nad małym dzieckiem dla rodziców pracujących, również za granicą, można starać się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej toeslagen.nl, gdzie w późniejszym okresie można także wprowadzać na bieżąco, wszelkie zachodzące zmiany, na przykład w dochodach rodziców. Do tych czynności niezbędny jest kod Digid, służący do elektronicznego kontaktu z urzędami, oraz numer BSN, odpowiednik polskiego numeru NIP. Wniosek można także sporządzić pisemnie i wysłać na adres urzędu skarbowego w Holandii.


Jakie warunki należy spełnić

Dofinasowanie przysługuje, gdy rodzic, ewentualnie mąż lub partner - ojciec dziecka:

Pracuje, studiuje lub kształci się, w celu zdobycia pracy

Posiada, co najmniej jedno dziecko i otrzymuje na nie zasiłek rodzinny lub dodatek na adoptowane dziecko, jeśli nie otrzymuje żadnej z wymienionych pomocy, to musi wydawać, co najmniej €408 w kwartale, na utrzymanie swojego dziecka

Dziecko jest zameldowane jest pod tym samym adresem, co rodzice

Żłobek, przedszkole, opiekunka lub opieka pozaszkolna muszą być zarejestrowane

Miedzy rodzicem a instytucją lub opiekunką do dziecka, jest pisemna umowa

Dziecko nie skończyło jeszcze szkoły podstawowej i jest w wieku do 12 lat

Posiada obywatelstwo holenderskie lub pozwolenie na pobyt

Jest obywatelem jedno z państw Unii Europejskiej i mieszka lub pracuje w Holandii

Zarobki rodziców nie przekraczają ustalonego limitu dochodów


Jakie zmiany należy zgłosić do urzędu skarbowego

Sytuacja rodzinna uległa zmianie, jak na przykład rodzice mają rozwód lub partner się wyprowadził

Dochody uzyskiwane z pracy uległy znacząco zmianie, wzrosły lub zmalały

Opieka nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu uległa skróceniu  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter