Dodatek do opieki nad dzieckiem

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje w Holandii na każde dziecko, natomiast dodatek do opieki nad dzieckiem jest finansową pomocą dla rodziców, którzy uzyskują niskie dochody. O przysługującym dodatku na dziecko powiadamia urząd skarbowy. Dokonuje również wypłaty tego świadczenia, w odróżnieniu od zasiłku rodzinnego, który na wniosek, przyznawany jest przez SVB (Sociale Verzekeringsbank).

Dodatek do opieki nad dzieckiem (Kindgebonden budget) przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, na które pobierany jest zasiłek rodzinny. Kwota dofinansowania uzależniona jest od ilości dzieci w danej rodzinie, oraz wysokości dochodów w tej rodzinie. Dodatek do opieki nad dzieckiem, nie może przekroczyć maksymalnej kwoty, ustalonej przez urząd skarbowy.

Ważne jest przy tym dofinansowaniu, aby legalnie przebywać w Holandii, posiadać obywatelstwo holenderskie lub pozwolenie na pobyt. W przypadku obywateli Unii Europejskiej wystarczy dowód osobisty lub paszport. Wartość posiadanego majątku nie może przekroczyć ustalonych limitów. Dodatek do opieki nad dzieckiem przysługuje również na dzieci adoptowane lub przysposobione.

Rodzice otrzymają dodatek do opieki nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu wynoszący 140% godzin przepracowanych przez tego rodzica, który pracuje mniej godzin. Dla dzieci, które chodzą już do szkoły, dodatek wyniesie 70% przepracowanych godzin. Należy ilość przepracowanych godzin w miesiącu pomnożyć przez 140% lub 70%. Otrzymana liczba to ilość godzin, które będą dofinansowane, za pozostałe godziny pobytu dziecka, trzeba będzie zapłacić z własnych środków finansowych.

Dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat, przyznawana jest podwyższona kwota dodatku, związana z większymi wydatkami rodziców na edukację dzieci. Rodzice otrzymują podwyższone świadczenie na każde dziecko, w wieku od 12 do 15 lat i jest to kwota €231,-. Na utrzymanie szkolne dzieci w wieku od 16 do 17 lat, rodzice otrzymują kwotę wyższą o €296,-.

Wniosek o dodatek do opieki nad dzieckiem, w zasadzie nie trzeba składać. Urząd skarbowy automatycznie powiadamia o jego wypłacie każdego rodzica, któremu przysługuje. Jeżeli zdarzy się, że z jakiegoś powodu urząd skarbowy nie dopełnił tego obowiązku, to można wypełnić taki wniosek na stronie internetowej i wysłać.


Maksymalne roczne kwoty dodatku do opieki nad dzieckiem

Jedno dziecko - €1.017,-

Dwoje dzieci - €1.553,-

Troje dzieci - €1.736,-

Czwarte dziecko i każde następne - €106,- dodatkowo, na każde dziecko  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter