Układ zbiorowy CAO

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Układ zbiorowy (CAO) jest umową między jednym lub
kilkoma związkami zawodowymi, a pracodawcą lub organizacją pracodawców. Zawiera warunki zatrudnienia w danej firmie (ondernemings-CAO) lub w danym sektorze gospodarczym (bedrijfstak-CAO).

Jeżeli w firmie stosuje się układ zbiorowy, jego ustalenia dotyczą wszystkich pracowników firmy, nie tylko pracowników należących do związku zawodowego. CAO obejmuje swoim zakresem praktycznie każde zagadnienie pracy pracownika, począwszy od jego wynagrodzenia, a na emeryturze kończąc.


CAO korzystniejsze od przepisów prawa

Umowa o pracę zawierana z pracodawcą, który podlega umowie zbiorowej, musi być zgodna z CAO. Może być odmienna tylko w przypadku, kiedy zapisy w niej, są pomyślne dla pracownika. Zasadą jest, że warunki umowy zbiorowej (CAO) są bardziej korzystne dla pracownika, niż przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Holandii. Często minimalne wynagrodzenie jest wyższe, warunki uzyskania i wymiaru urlopu wypoczynkowego, są bardziej korzystne, niż w Kodeksie Cywilnym (Burgerlijk Wetboek).


Kto reprezentuje strony w CAO

Ustalenia zawarte w układzie zbiorowym (CAO) podlegają negocjacjom, które prowadzone są przez organizacje zrzeszające pracodawców i związki zawodowe pracowników. Związki te występują w imieniu swoich członków, jako partnerzy negocjacyjni. Członkowie mogą wyrażać swoje zdanie, na różnych etapach tego procesu. Jeżeli pracodawca nie podpisał umowy zbiorowej, to wraz z pracownikiem, wspólnie ustalają warunki pracy.


Deklaracja rozszerzenia AVV

Deklaracja AVV (Algemeen verbindend verklaring) oznacza, że układ zbiorowy dotyczy rozszerzenia umowy zbiorowej CAO), na wszystkich pracodawców i pracowników w danej branży gospodarki. Oznacza to także, że pracodawcy, którzy nie podpisali umowy zbiorowej CAO, muszą się do niej dostosować. Strony CAO, które podpisały ten układ zbiorowy mogą, bowiem żądać, aby przepisy ich układu zbiorowego, były ogólnie obowiązującymi.


Dotrzymanie warunków CAO w umowie

Jeżeli w umowie o pracę jest informacja, że są w niej zawarte postanowienia układu zbiorowego CAO, to są one integralną częścią umowy o pracę. Jeżeli pracodawca nie dotrzyma warunków zawartych w CAO, wówczas pracownik ma prawo zwrócić się do niego, o przestrzeganie postanowień umowy.

Więcej informacji na temat umowy zbiorowej CAO można odnaleźć na stronie cao.szw.nl, która należy do Ministerstwa Spraw Socjalnych i Zatrudnienia (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Na stronie są wyszczególnione departamenty, zapewniające skuteczną realizację prawa pracy i politykę dostosowania informacji, w temacie umów zbiorowych CAO.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter