Ubezpieczenie zdrowotne

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Wszyscy mieszkańcy Holandii są zobowiązani do opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje pokrycie kosztów podstawowej opieki medycznej.

Ubezpieczyciele mają obowiązek przyjęcia każdej osoby, która deklaruje potrzebę opłaty ubezpieczenia zdrowotnego w danej firmie ubezpieczeniowej. Oznacza to, że pakiet podstawowy należy się każdej osobie, bez względu na płeć, wiek czy stan zdrowia. Jest to przymusowa akceptacja, w podstawowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ubezpieczyciel moż, i ma prawo, odmówić dodatkowego ubezpieczenia.

Poniżej wyjaśnimy kolejne zagadnienia dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii, ułatwia zrozumieć:

Kogo dotyczy podstawowe ubezpieczenie przymusowe

Co i w jakim zakresie pokrywa podstawowe ubezpieczenie zdrowotne

Co to jest i kiedy należy opłacić “Własne ryzyko”

Co to jest i kogo dotyczy “przymusowe własne ryzyko”

Kiedy i w jakich przypadkach, nie trzeba placić “własnego ryzyka”

Możliwość zmiany ubezpieczenia zdrowotnego

Kiedy można zmienić ubezpieczyciela zdrowotnego

Jak zaoszczędzić na zmianie ubezpieczyciela

Jak dokonać zmiany ubezpieczyciela

Kogo dotyczy podstawowe ubezpieczenie przymusowe?

Wszyscy mieszkańcy Holandii muszą być ubezpieczeni. Każda, nieubezpieczona osoba, ryzykuje karą grzywny oraz wysokimi kosztami medycznymi, które będzie zmuszona ponieść, bez takiego ubezpieczenia. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne dotyczy również:

Imigrantów

Studentów z Polski, studiujacych w Holandii

Osoby posiadające holenderski paszport

“Własne ryzyko” w ubezpieczeniu

Ryzyko własne, w podstawowym ubezpieczeniu zdrowotnym, to kwota, do której ubezpieczony samodzielnie pokrywa koszty leczenia. Kwotę tego ryzyka wybiera ubezpieczony, a im wyższe ryzyko własne ponosi, tym niższa jest standardowa, miesięczna składka za ubezpieczenie zdrowotne. Własne rysyko w ubezpieczeniu, zostalo wprowadzone w 2008 roku w Holandii i wynosiło 150 Euro. Opłata własnego ryzyka przymusowego lub wolnego, ma skłaniać ubezpieczonych do przemyślenia, czy rzeczywiście jest konieczna pomoc medyczna, czy wizyta u lekarza specjalisty.

Przymusowe “własne ryzyko”

Przymusowe własne ryzyko jest ustalone dla wszystkich ubezpieczonych, na okres jednego roku. W 2015 roku została ustalona kwota, w wysokości 375 Euro, którą należy do tej sumy, samemu oplacić. Własne ryzyko, w podstawowym ubezpieczeniu zdrowotnym, dotyczy również osób powyżej 18 roku życia.

Wolne “własne ryzyko”

Wysokość wolnego, własnego ryzyka, można samemu ustalić, podwyższając stopniowo jego wartość, o pełne 100 Euro, maksymalnie do 500 Euro. W 2015 roku koszt maksymalnego, wolnego ryzyka własnego, będzie wynosić 875 Euro (375 Euro przymusowego i 500 Euro, wolnego własnego ryzyka). Zaletą większego, własnego ryzyka jest udzielana zniżka, zależna od ubezpieczyciela, którą wliczają do polisy. Powyżej podana jest tylko informacyjnie, kwota maksymalnego własnego ryzyka.

Kiedy nie trzeba płacić wlasnego ryzyka?

Za podstawową opiekę medyczną nie trzeba opłacać kwoty własnego ryzyka. Dotyczy to sytuacji, kiedy korzystamy z:

Opieki lekarza domowego

Opieki macierzyńskiej

Opieki stomatologicznej do 18 roku życia

Opieki medycznej, z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Wypożyczenia sprzętu medycznego

Opłaconego, opcjonalnie, własnego dodatku

  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter