Zasiłek rodzinny a dochody dziecka

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Zasiłek rodzinny jest wypłacany w Holandii rodzicom dzieci, bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od wieku dziecka. Czym starsze dziecko, tym kwota zasiłku jest wyższa. Wiek dziecka uprawniający do wyższego świadczenia, to ukończone 6 i 12 lat. Może jednak się zdarzyć, że dziecko w wieku 16 czy 17 lat, osiąga dochody, których wysokość może mieć wpływ na prawo do pobierania zasiłku rodzinnego.

Dochody małoletniego dziecka w wieku 16 i 17 lat, osiągane z pracy dorywczej, tymczasowej, z odbywanych praktyk zawodowych lub stażu, należy zgłosić do SVB. Jeżeli zarobki dziecka, w danym kwartale, przekroczą limit €1.266,- netto na kwartał, rodzic traci prawo do zasiłku rodzinnego. W okresie wakacji limit osiąganych dochodów przez dziecko, wzrasta do kwoty €1.300,- na kwartał. Kolejna zmiana ustalonych limitów nastąpi w październiku bieżącego roku.

Dochód osiągany przez dziecko młodsze niż 16 lat, nie ma wpływu na prawo do pobieranego świadczenia przez jednego z rodziców i niezależnie od wysokości dochodów takiego dziecka, przysługuje zasiłek rodzinny na utrzymanie i wychowanie dziecka. Świadczenie wypłacane jest do 18 roku życia dziecka, za cały kwartał, w którym osiągnęło ten wiek. Również osiągane przez takie dziecko, dochody w całym kwartale, brane są pod uwagę, podczas ustalania prawa do wypłaty zasiłku rodzinnego.

Kwartalny dochód dziecka, który przekroczył ustalony limit, należy niezwłocznie zgłosić do SVB. Przekroczenie tego limitu powoduje ustanie prawa do zasiłku rodzinnego. Jeżeli zdarzy się przekroczenie tego limitu, a nie zostanie to zgłoszone, trzeba będzie dokonać zwrotu, nieprawnie pobranego zasiłku rodzinnego na dziecko. Dlatego ważne jest, aby sprawdzać dochody osiągane przez dziecko i jeżeli przekroczą ustalone limity, zgłosić do SVB.

W okresie wakacyjnym limit dochodów wzrasta do kwoty €1.300,- za kwartał. Dziecko powinno w takim przypadku, poprosić pracodawcę, aby wydał zaświadczenie o pracy wakacyjnej. Jeżeli jest to praca sezonowa u tego samego pracodawcy, SVB łatwo obliczy, kiedy kwartalne dochody dziecka są osiągane z pracy normalnej w ciągu roku, a kiedy z pracy w sezonie letnim i czy przekraczają ustalony limit, powodując ustanie wypłaty świadczenia na dziecko.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter