Wysokość zasiłku rodzinnego i terminy wypłat

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od wieku dziecka. Na dziecko, które dopiero się urodziło przysługuje najniższy zasiłek, ale kiedy ukończy 6 lat, przysługuje wyższa kwota świadczenia. W chwili ukończenia 12 roku życia przez dziecko, należy się najwyższy zasiłek rodzinny. Dzieci powyżej 16 roku życia do ukończenia 18 roku, są uprawnione do zasiłku pod warunkiem, że się uczą. Zasiłek rodzinny wypłacany jest w Holandii, co kwartał i może go otrzymać tylko jeden z rodziców.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany przez urząd socjalny SVB (Sociale Verzekeringsbank). W bieżącym, 2014 roku, nie uległ zmianie i przysługuje w takiej samej wysokości od lipca 2012r. Jego wysokość może być podwojona, przy wysokich kosztach opieki nad dzieckiem. Dotyczy to sytuacji, kiedy dziecko jest niepełnosprawne i z tego powodu nie mieszka z rodzicami. Świadczenie jest przelewane na wskazane konto bankowe, po zakończeniu kwartału, którego dotyczy.

Prawo do zasiłku rodzinnego na urodzone dziecko jest ustalane w odniesieniu do sytuacji pierwszego dnia kwartału. Jeżeli dziecko urodziło się pierwszego dnia kwartału, świadczenie będzie przysługiwać już od bieżącego kwartału, a wypłata nastąpi po jego upływie. Jeżeli dziecko urodziło się od drugiego do ostatniego dnia kwartału, prawo do zasiłku będzie przysługiwało, od następnego kwartału, a wypłata nastąpi po jego zakończeniu.

Kwota świadczenia wzrasta wraz z wiekiem dziecka. Kiedy ukończy, 6 lub 12 lat życia i będzie to pierwszy dzień kwartału, to jeszcze w tym samym kwartale będzie przysługiwała wyższa kwota zasiłku, a wypłata nastąpi wkrótce, po zakończeniu tego kwartału. W przypadku ukończenia tego wieku, od drugiego do ostatniego dnia kwartału, zasiłek rodzinny będzie przysługiwał dopiero od następnego kwartału, a jego wypłata, w zwiększonej kwocie, nastąpi również po zakończeniu tego kwartału.


Wysokość kwartalnego zasiłku rodzinnego na dziecko

Od 0 do 5 lat Od 6 do 11 lat Od 12 do17 lat (do 18 lat, kiedy się uczy)
€ 191,65 € 232,71 € 273,78

 

Kiedy wypłacany jest zasiłek rodzinny

Za pierwszy kwartał – około 3 kwietnia bieżącego roku

Za drugi kwartał – około 3 lipca bieżącego roku

Za trzeci kwartał – około 3 października bieżącego roku

Za czwarty kwartał – około 3 stycznia następnego roku

Dokładne terminy wypłaty zasiłku rodzinnego są uzależnione od przelewów dokonywanych przez banki. Są one zobowiązane do natychmiastowego przekazywania odpowiednich kwot, na konto pobierającego takie świadczenie.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter