Warunki otrzymania zasiłku rodzinnego

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Państwo holenderskie rekompensuje koszty utrzymania i wychowania dzieci do 18 roku życia poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego (kinderbijslag). Zasiłek rodzinny w Holandii może otrzymać tylko jeden z rodziców, który jest zatrudniony w Holandii i odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne. Rodzice, co ważne, nie muszą być w związku małżeńskim. Zasiłek przyznawany jest na bieżąco, ale wypłacany kwartalnie, po zakończeniu kwartału, za który przysługuje.

Warunki otrzymania zasiłku rodzinnego na dzieci określa szczegółowo holenderska, powszechna ustawa o świadczeniach rodzinnych AKW ( Algemene Kinderbijslagwet). Proces przyznania zasiłku przez urząd holenderski może trwać nawet kilka miesięcy i uzależniony jest od tego, jak szybko zostaną skompletowane dokumenty oraz od sprawności komunikacji pomiędzy SVB a pracodawcą, polskimi instytucjami (ROPS lub MOPS) oraz osobą wnioskująca.

Zasiłek rodzinny może być wypłacany w zwiększonej kwocie poprzez dodatek na każde dziecko przewlekle chore lub niepełnosprawne dziecko, które przebywa w domu rodziców. Dodatek również jest wypłacany kwartalnie, a na każde dziecko należy wnieść osobny wniosek. Jeżeli niepełnosprawne dziecko mieszka poza rodzinnym domem, w wyjątkowych sytuacjach, można starać się o podwojony zasiłek rodzinny.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny i w jakiej wysokości

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobie ubezpieczonej, która utrzymuje i wychowuje:

Dzieci własne

Dzieci adoptowane

Pasierbów lub inne dzieci, które są utrzymywane i wychowywane jak własne

Wysokość wypłacanego zasiłku rodzinnego jest uzależnione od wieku dziecka. Po ukończeniu 6 i 12 lat przez dziecko, ulega on zwiększeniu.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter