Obowiązki przy zasiłku rodzinnym

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

W Holandii, wypłata zasiłku rodzinnego ustaje, gdy dziecko ukończy 18 lat. Jest to reguła, od której są wyjątki, dopuszczające wcześniejsze ustanie prawa do świadczenia. Każdy rodzic uczącego się dziecka, bez względu na własne dochody z pracy, ma prawo do zasiłku rodzinnego, dopóki dziecko nie osiągnie 18 rok życia. Natomiast dochody osiągane przez małoletnie dziecko, mogą spowodować utratę tego świadczenia, jeżeli przekroczą określony limit.

Rodzice pobierający zasiłek rodzinny powinni niezwykle uważać, kiedy dziecko osiągnie wiek 16 lat i zapoznać się z wszystkimi przesłankami powodującymi ustanie prawa do zasiłku rodzinnego, jeszcze przed osiągnięciem wieku 18 lat przez dziecko. Nieznajomość tych przepisów może powodować przykre konsekwencje konieczności zwrotu, nieprawnie wypłaconego świadczenia. Wszelkie przesłanki powodujące możliwość utraty prawa do zasiłku na dziecko, należy niezwłocznie zgłaszać do urzędu, zajmującego się jego wypłatą.

Aby ustalić, kiedy wygasa prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko, które kończy 18 lat, brany jest pod uwagę pierwszy dzień kwartału, w którym dziecko ukończy ten wiek. Jeżeli dziecko urodziło się właśnie pierwszego dnia kwartału, to zasiłek rodzinny za ten kwartał, nie będzie już przysługiwał. Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat, w dniach od drugiego do ostatniego dnia kwartału, to za cały ten kwartał, świadczenie będzie jeszcze wypłacone.


Kiedy wygasa prawo do zasiłku rodzinnego

Dziecko zmarło

Dziecko osiąga dochody z pracy dorywczej, przekraczające określony limit

Dziecko nie mieszka w domu rodzinnym, a rodzice przeznaczają na jego utrzymanie, mniej niż 416 Euro kwartalnie

Dziecko będzie mieszkać poza Holandią

Rodzic zamieszka lub podejmie pracę poza Holandią

Dziecko w wieku 16-17 lat nie uczęszcza do dziennej szkoły, aby zdobyć kwalifikacje podstawowe, nie będąc zwolnionym z ich zdobycia

Dziecko ma prawo do dofinansowania nauki na studiach wyższych (studiefinanciering)


Co to są kwalifikacje podstawowe

Uzyskanie kwalifikacji podstawowych można porównać do uzyskania dyplomu, który daje odpowiednie kwalifikacje, do podjęcia pracy zawodowej;

Dyplom szkoły typu MBO, poziom drugi lub wyższy

Dyplom szkoły typu HAVO lub VWO

Dzieci niepełnosprawne, pobierające praktyczną naukę zawodu, uczące się w szkole specjalnej, są zwolnione z obowiązku zdobycia kwalifikacji podstawowych.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter