Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a zasiłek dla bezrobotnych

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Jeżeli pracownik i pracodawca zgodzą sią na ugodowe rozwiązanie umowy i ostatecznie umowa jest podpisana przez obie strony, to należy natychmiast zacząć poszukiwać innej pracy. W przypadku trudności w znalezieniu innego zatrudnienia, można starać się o zasiłek dla bezrobotnych w holenderskim biurze pracy UWV.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje również osobom, które rozwiązały umowę o pracę za porozumieniem stron. Muszą być jednak spełnione określone warunki, aby takie świadczenie otrzymać:

1. Ugodowe zakończenie pracy musi zaproponować pracodawca, czyli to z jego inicjatywy stosunek pracy zostanie rozwiązany za porozumieniem. W innym przypadku, rozwiązanie umowy z pracodawcą, będzie traktowane przez UWV, jako zakończenie pracy z winy pracownika. Oznaczać to może utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych

2. Dyscyplinarne zwolnienie pracownika przez pracodawcę, jest jednoznaczne z utratą prawa do zasiłku, szczególnie w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. W niektórych wypadkach UWV przyznaje zasiłek takiej osobie (małe przewinienie pracownika), ale po upływie fikcyjnego terminu wypowiedzenia

 

Co jest ważne, przy rozwiązaniu umowy o pracę, za porozumieniem stron

Przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, bardzo ważny jest okres wypowiedzenia tej umowy, jaki by przysługiwał pracownikowi przy rozwiązaniu jej za wypowiedzeniem:

1. Okres wypowiedzenia umowy kończy się z zasady, w ostatnim dniu miesiąca. Stąd wypowiedzenie umowy o pracę pracownikami, daje pracodawca na koniec miesiąca. Okres wypowiedzenia również kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron, termin zakończenia umowy może być dowolny

a. Rozwiązanie umowy pracę za wypowiedzeniem oznacza, że pracodawca jest zobowiązany dotrzymać terminu wypowiedzenia i płacić w tym okresie, wynagrodzenie pracownikowi

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić także w innym terminie, za porozumieniem stron. Jeżeli nie będzie okresu wypowiedzenia, to pracownik może żądać odszkodowania za ten okres. Wysokość tego odszkodowania musi być minimalnie w takiej kwocie, jak podstawowe wynagrodzenie pracownika

2. Po rozwiązaniu umowy o pracę, pracownik może starać się o zasiłek dla bezrobotnych. W takiej sytuacji biuro pracy UWV, bierze pod uwagę okres wypowiedzenia, jaki przysługiwał pracownikowi. Kiedy okres wypowiedzenia w umowie był za krótki lub nie było go wcale, to osoba bezrobotna nie dostanie za ten czas zasiłku.

Czas przysługującego wypowiedzenia jest uznawany przez UWV, jako fikcyjny termin wypowiedzenia. Dopiero po upływie tego czasu, może przysługiwać zasiłek dla bezrobotnych. Dlatego tak ważne jest, aby pracownik, przed podpisaniem rozwiązania umowy o pracę, znał przysługujący mu okres wypowiedzenia i uzgodnił z pracodawcą odpowiednią wysokość odszkodowania.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter