Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia

14 januari 2015
14 januari 2015, Comments Reacties staat uit voor Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia

Jeżeli pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy ma prawo, w określonym czasie, do wynagrodzenia za wykonaną pracę.

W umowie o pracę jest zawarta informacja, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje takie wynagrodzenie. W przypadku, gdy pracodawca opóźnia dokonanie wypłaty lub nie czyni tego wcale, należy podjąć odpowiednie kroki:

1. Zapytać pracodawcę, dlaczego nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia za pracę

2. Wysłać list do pracodawcy z prośbą o wypłatę zaległego wynagrodzenia

3. Nie podpisywać umowy z pracodawcą, co do wypłaty zaległej płacy W takiej sytuacji istnieje możliwość podpisania błędnej (niezgodnej z prawem) umowy, która może w konsekwencji, pozbawić pracownika zaległego wynagrodzenia

4. Wykonywać powierzone obowiązki, zgodnie z warunkami umowy o pracę. Należy stawiać się w miejscu pracy i ją wykonywać nawet, jeśli pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia. Inne zachowanie może okazać się podstawą do zerwania stosunku pracy z winy pracownika, oraz pozbawić go prawa do zasiłku dla bezrobotnych

5. W wyniku zaległości pracodawcy z wypłatą wynagrodzenia, pracownik może zalegać z opłatami czynszu, ubezpieczenia i innych zobowiązań. Należy poinformować wszystkich wierzycieli o zaistniałej sytuacji, aby nie były naliczane kary czy odsetki za zwłokę i nie powstawały dodatkowe koszty

6. Zwrócić się o pomoc do doradców

Kiedy przysługuje prawo do zaległej wypłaty

Prawo do zaległego wynagrodzenia przysługuje zawsze wtedy, gdy:

1. Świadczenie pracy na rzecz pracodawcy jest nadal wykonywane

2. Pisemnie poinformowało się pracodawcę, że jest się gotowym do wykonywania pracy, ale nie jest to możliwe z winy pracodawcy

3. Nie wykonuje się pracy z powodu choroby i przebywania na zwolnieniu lekarskim

4. Nie wykonuje się pracy z powodu urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego (ślub, pogrzeb), który został zaakceptowany przez pracodawcę

Kiedy pracodawca nie płaci wynagrodzenia

Pracodawca może nie wypłacać wynagrodzenia za pracę w dwóch zasadniczych przypadkach. Należy poznać przyczynę takiego postępowania.

1. Pracodawca nie ma możliwości wypłaty wynagrodzenia.
Może zaistnieć sytuacja, w której pracodawca, ze względu na przyczyny firmowo-ekonomiczne, nie dokonuje wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca powinien zgłosić taką sytuację do biura pracy UWV, bo ten urząd w niektórych przypadkach, może wziąć na siebie ten obowiązek. W Holandii jest to reguła gwarancji wypłaty (loongarantieregeling). Ta reguła funkcjonuje tylko w przypadku rzeczywistych kłopotów finansowych pracodawcy, a nawet jego bankructwa.

2. Pracodawca nie chce wypłacić wynagrodzenia
Zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca nie płaci wynagrodzenia, bo jest przekonany, że są do tego podstawy, takie jak:
- zwolnienie dyscyplinarne, spowodowane winą pracownika ( nie stawianie się do pracy, poważne zaniedbywanie obowiązków itp.)
- Nie wypracowywanie ustalonych godzin pracy
- Nie wykorzystywanie wolnych dni od pracy
- Nie wykonywanie obowiązków podczas choroby
- Brak efektów pracyUdostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter