Polityka prywatnościINLEIDING

Welkom op Bodos.nl. Bodos.nl is een website van Bodos B.V.

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites en diensten en producten van Bodos B.V. (hierna: “Bodos”)

Met dit privacybeleid verschaft Bodos informatie over de gegevens die wij verwerken van onze abonnees, klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, acties en prijsvragen.

De informatie die wij over jou verwerken (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is Bodos B.V.

CONTACT

Via info@bodos.nl, kun je altijd contact opnemen met Bodos met vragen over dit privacybeleid.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites, producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat wij jouw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van onze (mobiele) websites, diensten of producten gebruik maakt. Daarnaast worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites.

Je gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en apps) nog beter op je interesses af kunnen stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het combineren van jouw persoonsgegevens, kan je dit melden via info@bodos.nl.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

 

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
 2. om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
 3. om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 4. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
 5. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van je opstellen;
 6. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 7. om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 8. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle
 9. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie

 

Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Zoals reeds eerder vermeld zullen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet uitwisselen met groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen).

In speciale gevallen kunnen wij, zonder je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Met dit privacybeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, kun je een email sturen aan info@bodos.nl.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een email sturen aan info@bodos.nl, onder vermelding van 'inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens'. Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van je verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van je verzoek sturen we je altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zullen wij het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

 

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 11 november 2014.POLITYKA PRYWATNOŚCI BODOS B.V.

Polityka prywatności strony internetowej Organizacji Bodos została tak stworzona, aby móc przetwarzać dane osobiste użytkowników i klientów serwisu Bodos.nl, którzy odwiedzają stronę, korzystają z usług, produktów oraz sklepu internetowego.

Dane osobowe, które są nam powierzane, a w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, są otoczone wyjątkową troską.

Wszelkie informacje o danych osobowych użytkowników, są podczas ich przetwarzania, chronione prawem holenderskim, takim jak „Wet Bescherming Persoonsgegevens”.

KONTAKT E-MAILOWY

Wszelkie informacje na temat polityki prywatności, którą prowadzi Organizacja Bodos, można uzyskać, poprzez wysłanie e-maila z zapytaniem, na adres poczty elektronicznej info@bodos.nl

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH NIE JEST PRZYMUSOWE

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie tych danych, może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną, oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym Bodos.nl. Za każdym razem korzystania ze strony Bodos.nl, jest do wyboru możliwość rejestracji, z podaniem danych osobowych lub rezygnacji z ich udostępnienia.

Ważne jest jednak to, że aby mieć możliwość korzystania ze wszystkich produktów i usług na stronie, dobrze jest się zarejestrować, podając wymagane informacje. Przymusowa rejestracja jest, więc konieczna tylko przy niektórych usługach i produktach, a gwarancja ochrony danych jest ciągła. Stosowane są tu najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych.

RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIE

Powierzając swoje dane osobowe, zawsze jest prawo wglądu do nich, aktualizacji oraz prawo ich usunięcia. Dane osobowe podane przy rejestracji konta użytkownika, można edytować, nanosić zmiany, a nawet całkowicie usunąć. Podczas korzystania z usług czy produktów na stronie Bodos.nl, dane osobowe użytkowników są przetwarzane.

Sklep internetowy Bodos.nl wymaga podania numeru konta bankowego, które jest przetwarzane w celu realizacji zamówień i zapłaty za zakupione usługi i produkty. Serwer może także zapisać automatycznie takie dane jak; adres IP, link, rodzaj używanej przeglądarki, język oraz datę i godzinę odwiedzin stron internetowych Organizacji Bodos.

Udostępnione dane osobowe użytkownika strony są kompatybilne z danymi, które zostały zebrane podczas zamawiania lub używania produktów lub usług. Umożliwiają one stworzenie właściwego profilu, w celu lepszego świadczenia usług i bardziej efektywnego wykorzystania strony Bodos.nl.

W przypadku wątpliwości, co do polityki prywatności w serwisie, można skontaktować się, porzez adres mailowy info@bodos.nl i uzyskać na nie odpowiedzi. Jest także możliwość zgłaszania uwag, również tych krytycznych. Pozwolą one dopasować funkcjonowanie strony do oczekiwań użytkowników.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE NA STRONIE BODOS.NL

Dane osobowe w serwisie są przetwarzane przez serwer w celu:

 1. Potwierdzenia zamówienia;
 2. Wysyłki oferty produktów i usług, dopasowanych do oczekiwań, profilu użytkownika;
 3. Sporządzenia i wysyłki faktury za zakupione usługi lub produkty;
 4. Wysyłania newsletterów, elektronicznych wiadomości oraz ofert;
 5. Wykonania analizy potrzeb lub dokonania optymalizacji zabezpieczeń;
 6. Przestrzegania prawa holenderskiego, w razie kontroli fiskalnej;
 7. Analizy dla potrzeb marketingowych;

 

KOMU I DLACZEGO, MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE, DANE OSOBOWE

Wszelkie dane dotyczące rozliczeń i transakcji finansowych, nie publikuje się na stronie Bodos. Nie są one również przekazywane innym kontrahentom. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy nie są dotrzymywane umowy i klient uporczywie uchyla się od dokonania płatności. Dane osobowe takiego dłużnika są wówczas przekazywane do Komornika.

Dane osobowe użytkowników, które są przetwarzane przez stronę Bodos.nl, są prawnie chronione i zabezpieczone przed udostępnieniem ich osobom niepowołanym i nieupoważnionym. Zdarzają się jednak przypadki, w których serwis jest zmuszony przekazać informacje różnym służbom i urzędom, instytucjom państwowym, policji, sądom, itd., bez zgody użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO POSIADANYCH INFORMACJI

Oferta serwisu internetowego Bodos.nl, opiera się na zaufaniu użytkowników, w możliwość właściwego zabezpieczania danych, które użytkownicy powierzają Bodos. Zaangażowanie, w uszanowanie prywatności informacji, objawia się tym, że nie ujawnimy tych informacji innym podmiotom. Przetwarzane dane osobowe nie są używane w niewłaściwy sposób lub sposób niezgodny z prawem.

ZMIANA LUB USUNIĘCIE DANYCH OSOBISTYCH

Najczęściej zadawane pytania przez użytkowników strony Organizacji Bodos, związane są ogólnie, ze świadczonymi usługami i produktami, oraz prywatnością i bezpieczeństwem przetwarzanych informacji. Zagadnienia te, są bardzo poważnie traktowane przez właścicieli serwisu, uważają oni, że te usługi są pod każdym względem, doskonałą propozycją dla klientów.

W razie pytań o dane osobowe, jak są przechowywane i zabezpieczone, można wysłać e-maila na adres info@bodos.nl. W tytule wiadomości proszę umieścić: „Zmiana/usunięcie danych osobowych”. W podobny sposób można poprosić o zaprzestanie wysyłki wiadomości z ofertami lub aktualnymi informacjami. Takie polecenia ze strony użytkownika, wymagają podania imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

W szczególnych przypadkach wymagane jest dołączenie do wiadomości e-mailowej, kserokopii dowodu osobistego w załączniku, aby istniała pewność, komu dokonywane są zmiany na koncie z danymi osobistymi. W sytuacji, kiedy nie zostaną dostarczone kompletne dane, będzie wysłana prośba o ich uzupełnienie.

Do momentu pozyskania wszystkich niezbędnych danych osobowych, konto użytkownika będzie aktywne. Rozpatrzenie każdego wniosku zostanie potwierdzone wiadomością e-mailową, w której znajdzie się także informacja o ewentualnym dopełnieniu konkretnych formalności. Zasadą jest jednak w Bodos, że jak najszybciej to tylko możliwe, ustanie przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z prawem holenderskim.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W każdej chwili, serwis Bodos.nl, ma prawo zmienić politykę prywatności. Dlatego warto, co jakiś czas sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany we wcześniejszych ustaleniach polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek zmian z tym związanych, poinformowani zostaną wszyscy użytkownicy, którzy udostępnili swój adres poczty elektronicznej.

 

Polityka prywatności www.bodos.nl, została ostatnio uaktualniona w dniu 11 listopada 2014 roku.