Okres próbny

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Okres próbny, ma na celu sprawdzenie kompetencji i umiejętności pracownika, do pracy na danym stanowisku. Zawierana jest na czas określony, ale może trwać krócej, (opzegtermijn), jeżeli tak postanowi jedna ze stron.

Okres próbny to również możliwość poznania tego, co ma do zaoferowania pracodawca w nowej pracy. Okres próbny może zakończyć się w każdej chwili, na przykład, kiedy pracownik stwierdzi, że nie nadaje się do tej pracy.

 

Jak długo trwa okres próbny

Okres próbny i zasady jej zawierania, są opisane w holenderskim Kodeksie Cywilnym. Mówią o tym przepisy prawne Art. 7:652 i Art. 7:676. Okres próbny może trwać maksymalnie jeden miesiąc, przy umowie o pracę krótszej niż dwa lata. Przy umowie zawartej na okres dłuższy niż dwa lata, lub umowie zawartej na czas nieokreślony, okres próbny może trwać maksymalnie dwa miesiące.

 

Jakie są prawa i obowiązki stron umowy

Przykład:

Jeżeli pracownik ma być zatrudniony i umówi się z pracodawcą, że rozpocznie pracę od 15 dnia jakiegoś miesiąca, to tego dnia musi stawić się w miejscu pracy, po raz pierwszy. Jeżeli pracodawca będzie chciał, żeby pracownik podjął pracę od 10 dnia miesiąca, to wtedy okres próbny rozpoczyna się również 10 dnia jakiegoś miesiąca. W przypadku, gdy pracodawca twierdzi, że okres próbny zacznie się dopiero od 15 dnia, mimo że pracownik już wykonuje swoja pracę, to cały okres próbny nie będzie ważny.

W przypadku choroby pracownika przebywającego na okresie próbnym, nie może ona zostać wydłużona, ani przeniesiona na inny termin. W takiej sytuacji, sędzia zawsze podejmie decyzję na korzyść pracownika, który otrzyma takie same prawa.

Od 1 stycznia 2015, nie będzie możliwości zawarcia okresu próbnego, jeżeli umowa o pracę będzie zawierana na okres krótszy, niż 6 miesięcy.

Pracodawca, w trakcie trwania okresu próbnego, nie może przedłużyć tej umowy nawet, jeśli chce wydłużyć okres trwania umowy o pracę, w przypadku wykonywania tych samych obowiązków. Ten sam pracodawca, nie może także powtórzyć okresu próbnego. Podobnie jest, gdy pracownik, w przeszłości, pracował u tego pracodawcy i wykonywał te same czynności.

Nie może być mowy o okresie próbnym, kiedy pracownik był oddelegowany do pracy w Holandii („Gedetacheerd”), przez pracodawcę zagranicznego (np. polskiego). Podobnie jest w sytuacji, gdy pracownik posiada umowę z biurem pracy i został skierowany do innego pracodawcy, to nie może on zawierać z takim pracownikiem okresu próbnego.

 

Jakie są procedury w trakcie trwania okresu próbnego

Podczas okresu próbnego, pracodawca ma prawo zwolnić pracownika, bez standardowych procedur. To znaczy, że nie jest potrzebna zgoda UWV – holenderskiego urzędu pracy. Zwolnienie pracownika w formie ustnej jest także możliwe i zgodne z prawem. Pracownik również może zakończyć umowę o pracę, bez konieczności wykonywania jej, do końca ustalonego okresu próbnego.

Pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny zwolnienia, w trakcie okresu próbnego. Jednak powodem do zwolnienia, nie może być ciąża lub choroba pracownika. Jeżeli pracownica, podczas trwania okresu próbnego powie, że jest w ciąży i zostanie natychmiast zwolniona, to wtedy można takie zwolnienie zaskarżyć do sądu.

Pracodawca ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa i właściwie postępować z pracownikiem, zarówno w trakcie okresu próbnego, jak i w czasie trwania właściwej umowy o pracę. Mimo, ze pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny zwolnienia w okresie próbnym, to na żądanie pracownika, powinien podać ją na piśmie.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter