Zamiana polskiego prawa jazdy na holenderskie

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Polskie prawo jazdy jest ważnym dokumentem, uprawniającym do jazdy samochodem, po drogach holenderskich. W przypadku długiego pobytu, czy nawet zamieszkania w Holandii, można wymienić polski dokument na holenderski i należy tego dokonać w gminie, w której jest zameldowanie. Mieszkając w Holandii, polskie prawo jazdy jest ważne 10 lat, od momentu jego wydania w kraju. W chwili jego wymiany na holenderskie, musi być ważne.

Przy wymianie dokumentu należy w gminie wypełnić wniosek, który następnie jest wysyłany do RDW (Rijkdienst voor Wegverkeer). Do złożenia wniosku wymagane są odpowiednie dokumenty, a w niektórych sytuacjach, także zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów. Na okres załatwienia formalności z wymianą prawa jazdy, otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Ważne jest, że wydanie takiego zaświadczenia, nie uprawnia do kierowania samochodem po Holandii.

Złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy bezpośrednio do RDW, nie przyspieszy tej wymiany, a nawet nie zostanie rozpatrzone. Wniosek o wymianę dokumentu musi być złożony w gminie zameldowania. Jeżeli prawo jazdy zostało zgubione lub skradzione, to do wniosku należy dołączyć odpis raportu policji o tym zdarzeniu. W przypadku braku akceptacji wniosku o wymianę przez RDW, konieczne będzie przystąpienie przez CBR (Centrala Bureau Rijvaardigheidsbewijzen), do egzaminu teoretycznego i praktycznego, na prawo jazdy w Holandii.

Jakie warunki należy spełnić

Zarejestrowanie w Podstawowym Rejestrze Ludności BRP (Basisregistratie personen), przez co najmniej 185 dni ciągłego pobytu

Posiada się ważne prawo pobytu

Prawo jazdy wydane jest w Polsce

Polskie prawo jazdy jest ważne, a jeśli data ważności minęła, to należy posiadać oświadczenie,w którym jest zawarta zgoda, na wystawienie holenderskiego prawa jazdy, przez instytucję kraju wydania prawa jazdy.

Jakie formalności trzeba dokonać

Wypełnić w gminie wniosek (3 E 0397) o wymianę dokumentu

Posiadać kolorowe zdjęcie do paszportu, zrobione według wymogów holenderskich

Posiadać ważne, polskie prawo jazdy

Odpis raportu z policji, w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentu

Orzeczenie lekarskie (verklaring van geschiktheid), – jeśli jest wymagane

Decyzję z Urzędu Skarbowego (30% belastingregel), – jeśli gmina będzie wymagać  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter