Sprzeciw do decyzji gminy holenderskiej

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Przebywając w Holandii istnieje obowiązek załatwienia w gminie różnego rodzaju formalności. Może się jednak zdarzyć, że wydana decyzja jest niezgodna z naszymi oczekiwaniami. Należy wówczas wnieść pisemny sprzeciw do wydanej decyzji, na odpowiednim formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w gminie lub wysłać pocztą do odpowiedniego wydziału, który tą decyzję wydał.

Decyzja jest dokumentem, który zawiera rozstrzygnięcie konkretnej sprawy i jej uzasadnienie a także, kto podjął taką decyzję. Stąd wnosząc pisemny sprzeciw, należy skierować go do odpowiedniego wydziału gminy, w terminie do 6 tygodni od momentu otrzymania decyzji. Ważne jest, aby dotrzymać terminu złożenia lub wysłania odpowiedniego formularza, z wniesionym sprzeciwem. Brakujące dane osobowe lub inne informacje, można uzupełnić lub dosłać w późniejszym terminie. Po tym terminie sprawa nie będzie powtórnie rozpatrywana. Na sprzeciw złożony w terminie, gmina wyśle zwrotnie, pisemne potwierdzenie.

Decyzje wydawane przez gminę holenderską także powinny być podjęte i wysłane do 6 tygodni. W niektórych przypadkach termin decyzji może być dodatkowo opóźniony, gdyż wymagana jest większa ilości informacji więcej czasu na ich pozyskanie. Gmina musi jednak poinformować pisemnie o wydłużeniu czasu wydania decyzji w konkretnej sprawie. Jeżeli tego nie uczyni, również należy wnieść sprzeciw, w terminie 6 tygodni od dnia, kiedy decyzja powinna być wydana.

Pisemnie wniesiony sprzeciw do wydanej decyzji może skutkować wezwaniem do gminy, w celu omówienia sprawy. W takim przypadku można zgłosić się z osobą towarzyszącą, która pomoże wyjaśnić powód wniesionego sprzeciwu. Można także udzielić, na przykład prawnikowi, upoważnienia do reprezentowania w konkretnej sprawie, na którą wydano decyzję i został wniesiony sprzeciw.

Jakie dane powinny być zamieszczone w sprzeciwie

Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

Datę sporządzenia sprzeciwu

Streszczenie decyzji, którą gmina podjęła lub jej kserokopię

Wyjaśnienie, dlaczego został wniesiony sprzeciw

Numer kontaktowy telefonu  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter