Pobyt w Holandii krótszy niż 4 miesiące

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Pobyt w Holandii wymaga od obcokrajowców dopełnienia obowiązku rejestracji w urzędach gminy, związanego z nadaniem holenderskiego numeru identyfikacyjnego obywateli. Wymagany on jest do kontaktów z organami władzy publicznej. Przybywający do Holandii obcokrajowcy, niezależnie od planowanego czasu pobytu, powinni udać się do najbliższego urzędu gminy i zarejestrować się. Należy obowiązkowo dokonać tego w terminie 5 dni od daty przyjazdu.

 

Pobyt w Holandii dłuższy niż 4 miesiące

Pobyt trwający dłużej niż cztery miesiące nakłada obowiązek meldunku i jego rejestracji w jednym z 18 holenderskich urzędów gminy, swojego miejsca zamieszkania. Wpis do podstawowego rejestru osób BRP (Basisregistratie personen) obowiązuje osoby zameldowane, nazywane rezydentami, które przyjechały na dłużej niż cztery miesiące. Przy meldunku w gminie, jednocześnie składa się podanie o Numer BSN (Burger Service Nummer). Jest to unikalny numer przyznawany każdemu, kto będzie miał kontakty z holenderską administracją państwową.

 

Pobyt w Holandii krótszy niż 4 miesiące

W zależności od długości planowanego czasu pobytu, odpowiednie dane zostaną wprowadzone do odpowiedniego rejestru. Jeżeli pobyt ma trwać krócej niż cztery miesiące, dokonuje się rejestracji w Podstawowym Rejestrze Ludności BRP (BasisRegistratiePersonen). Osoby pozostające w celu podjęcia pracy lub nauki, ale nieposiadające zameldowania, są wpisywane do RNI (Register Niet-Ingezetenen). Jest to rejestracja tzw. nierezydentów i została wprowadzona nową ustawą, od dnia 6 stycznia br. w Królestwie Niderlandów.

Rejestracja osób niezameldowanych w gminie wymaga umówienia się na konkretny termin, telefonicznie lub osobiście. Przedstawiciele urzędu gminy pomogą w procesie rejestracji, często bierze w tym udział, również tłumacz. Aby zarejestrować się, należy zgłosić się z ważnym dowodem tożsamości lub paszportem, dokumentem zamieszkania poza Holandią oraz adresem zamieszkania w Holandii.

 

Proces

Urzędnik gminy zada kilka pytań, między innymi o planowany czas trwania pobytu w Holandii, skontroluje tożsamość, na podstawie przedłożonego dokumentu. Jeśli wszystkie dane są w porządku, zostaje nadany numer obywatelski(BSN) i wydawany jest odpis, potwierdzający wprowadzone dane:

Imię, nazwisko, data urodzenia oraz płeć

Obywatelstwo

Adres zamieszkania poza Holandią

Numer obywatelski (BSN)

Adres zamieszkania w Holandii

Wszystkie czynności odbywają się na umówionej wizycie, dane od razu zostają wprowadzone do rejestru gminy i automatycznie zostaje nadany numer obywatelski BSN. W przypadku niemożności prawidłowego ustalenia tożsamości, bądź stwierdzenia, że dana osoba jest już zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Ludności, nie dokonuje się rejestracji.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter