Podstawowy rejestr osób BRP

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Na początku 2014 roku weszła w życie nowa ustawa, która zobowiązuje do rejestracji w podstawowym rejestrze osób BRP (Basisregistratie Personen). Zastąpił on dawny gminny podstawowy rejestr osób GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Personen). W rejestrze tym są wpisane wszystkie osoby zamieszkałe w Holandii oraz osoby, które tu mieszkały. Obejmuje on również osoby niezameldowane, które przebywają w Holandii i posiadają meldunek w innym kraju, czyli tzw. nierezydenci (registratie niet-ingezetenen), w skrócie RNI.

Wszyscy przebywający w Królestwie Niderlandów, podlegają obowiązkowi wpisu do podstawowego rejestru osób BRP. Rejestr ten zawiera określone dane osobowe zarówno rezydentów jak i nierezydentów. Pierwsza rejestracja stanowi bazę informacji, a ewentualne zmiany muszą być uaktualniane przez osoby zarejestrowane . Niektóre informacje osobowe w rejestrze są zmieniane automatycznie, z urzędu. Dane są dostępne przez mijn.overheid i w każdej chwili można sprawdzić ich poprawność.

Wgląd do danych osobistych w rejestrze BRP jest możliwy poprzez kod logowania DigiD, który daje możliwość dokonywania zmian na stronach internetowych urzędów. Zakładka „Persoonlijke gegevens”, daje dostęp do wszystkich informacji o osobie zarejestrowanej. Podobnie można uzyskać dostęp do osobistych danych na stronie gminy, w której dokonano rejestracji do BRN. Jeżeli informacje są błędne, należy udać się do gminy i je zmienić, przedkładając właściwe dokumenty, świadczące o pomyłce.

Gmina holenderska wydaje potwierdzenie rejestracji w BRP w postaci wydruku, warunkiem otrzymania takiego potwierdzenia jest meldunek w tej gminie i ukończone 16 lat. Wniosek o wydruk z podstawowego rejestru osób BRP, można wnieść osobiście, z dowodem osobistym lub paszportem. Warto wcześniej zadzwonić do gminy i umówić się na spotkanie. Można taki wniosek również wysłać do gminy, do wydziału zajmującego się sprawami publicznymi „Publiekszaken” . W załączeniu powinna być kopia dokumentu tożsamości i numer obywatelski BSN (Burgerservicenummer).

Wniosek o wydruk z BRP, wysłany do gminy z załącznikami spowoduje, że w przeciągu pięciu dni roboczych, wydruk z podstawowego rejestru otrzymamy pocztą. Za tą czynność gmina pobierze opłatę, a jej wysokość można sprawdzić na stronie internetowej gminy. Jeżeli jednak opłata budzi wątpliwość, co do jej zasadności, można wnieść skargę. Istnieje także możliwość udzielenia pozwolenia czy pełnomocnictwa innej osobie, do złożenia wniosku i odebrania wydruku z podstawowego rejestru osób BRP.


Do czego służą dane zawarte w rejestrze BRP?

Informacje zawarte w rejestrze służą urzędom państwowych w Holandii do wyrobienia dokumentów takich jak na przykład paszport, dowód osobisty, prawo jazdy. Umożliwiają ustalić, kto jest uprawniony do głosowania w wyborach i do pobierania podatków gminnych.

Rejestrując się, otrzymuje się jednocześnie numer BSN – holenderski numer identyfikacyjny obywateli, który służy do kontaktów obywatela z organami władzy publicznej, a także w opiece medycznej. Numer ten jest potrzebny każdemu, kto zamierza pracować lub studiować w Holandii.

Dane zawarte w podstawowym rejestrze BRP są wykorzystywane w celu ustalenia uprawnień do świadczeń społecznych, w postaci zasiłków i dodatków. Fundusze emerytalne korzystają z tych danych, w celu wydawania odpowiednich decyzji.

Rejestr wprowadza także automatycznie dane do systemu urzędu skarbowego, prowadzi do umieszczenia osób zarejestrowanych, na listę podmiotów podlegających opodatkowaniu w Królestwie Holandii.


Jakie dane są umieszczone w rejestrze BRP?

Imiona, nazwisko, datę urodzenia, miejsce i kraj urodzenia

Dane rodziców

Informacje dotyczące stanu cywilnego

Dane dzieci

Informacje o posiadanym obywatelstwie i ewentualnym statucie pobytu

Adres zamieszkania lub zameldowania

Numer obywatelski BSN  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter