Pobyt w Holandii dłuższy niż 4 miesiące

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Osoby przybywające do Holandii muszą zarejestrować się w Podstawowym Rejestrze Ludności BRP (BasisRegistratiePersonen). Rejestracji dokonuje się zarówno na pobyt krótszy niż 4 miesiące, jak i na dłuższy niż 4 miesiące.

Po rejestracji otrzymuje się numer obywatelski BSN (burgerservicenummer) - holenderski numer identyfikacyjny obywateli, który przypomina numer PESEL, nadawany w Polsce. Każdy, kto ma zamiar pracować czy studiować, musi posiadać indywidualny numer osobowy do kontaktów obywatela, z organami władzy publicznej.


Pobyt w Holandii krótszy niż 4 miesiące

Jeżeli pobyt będzie krótszy niż 4 miesiące, wtedy rejestracji dokonuje się w RNI (Register Niet-Ingezetenen) dla osób niezameldowanych. Taki obowiązek wprowadzono od 6 stycznia 2014r, a niezameldowana osoba zwana jest również nierezydentem w Holandii.

Pobyt w Holandii dłuższy niż 4 miesiące

Zakładając pobyt dłuższy niż 4 miesiące, należy wpisać się do Podstawowego Rejestru Ludności BRP, jako osoba zameldowana. Osoba, posiadająca stałe miejsce zamieszkania w Holandii i zameldowana w holenderskiej gminie, nazywana jest rezydentem.

Warunkiem dokonania rejestracji w BRP, Podstawowym rejestrze Ludności, jest osobiste zgłoszenie się do urzędu gminy, dokonującego rejestracji nierezydentów. W przypadku osób zameldowanych, czyli rezydentów, należy dokonać rejestracji w urzędzie gminy miejsca zamieszkania czy zameldowania. Na umówione spotkanie w gminie należy przynieść ważny dowód tożsamości, dowód osobisty lub paszport, oraz dokument potwierdzający zamieszkanie poza Holandią.

W sytuacji, kiedy przebywa się gościnnie u osoby znajomej, niezależnie od jego obywatelstwa, należy przedłożyć w urzędzie gminy, pozwolenie zamieszkania, z kopią dowodu osobistego lub paszportu, osoby udzielającej takiego pozwolenia. Jeśli natomiast będzie się wynajmowało lokal czy mieszkanie, to będzie potrzebne pozwolenie wynajmującego, czyli dokument najmu.

Można również kupić mieszkanie w Holandii i wówczas należy zgłosić się urzędu gminy na terenie, której jest nieruchomość. Dokumenty, które muszą być przedłożone to; akt przeniesienia własności (akte van levering) sporządzony i podpisany przez notariusza, dowód własności i hipoteki (Bewijs van eigendom) sporządzony i podpisany przez notariusza, wniosek z kadastru (rejestru nieruchomości).

Kiedy dokona się rejestracji w Centralnej Ewidencji Ludności BRP, otrzymuje się numer BSN oraz potwierdzenie takich danych jak; imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania w Holandii lub poza Holandią. Numer obywatelski (BSN), także będzie podany w odpisie, który otrzyma się po zarejestrowaniu. Obecnie przyznaje się wyłącznie numer BSN a wcześniej był to numer SOFI (sofi-nummer).

Jeżeli urząd gminy może z wystarczającą pewnością ustalić tożsamość osoby, od razu dokonana zostanie rejestracja i przyznanie numeru. W niektórych przypadkach, pisemne potwierdzenie z gminy o wpisie do rejestru, otrzymuje się w przeciągu czterech tygodni. Należy zrozumieć, że prawidłowe dane osobowe obywateli są przydatne do wydawania dokumentów i ustalania różnych uprawnień, obcokrajowcom przebywającym na terenie Królestwa Niderlandów.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter