Kara dla gminy za niedotrzymanie terminu wydania decyzji

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Przewlekłe postępowanie gminy holenderskiej w wydawaniu decyzji można zaskarżyć, wnosząc pisemną skargę na odpowiednim formularzu. Decyzja powinna być wydana w uzgodnionym terminie (najczęściej jest to 6 tygodni) lub gmina powinna wysłać pisemną informację o przesunięciu terminu. Jeżeli tak się nie stanie, to należy wystąpić o zapłatę kary, za każdy dzień zwłoki w podjęciu takiej decyzji.

Od października 2009 roku obowiązuje nowe prawo, które nakłada na gminy holenderskie kary, za opóźnienia w podejmowaniu decyzji lub ich nie wydawanie w ogóle. Dotyczy to większości wniosków, które są składane w celu wydania decyzji. Wiążący staje się w tym przypadku, termin na wydanie decyzji przez gminę i jest on uzależniony od rodzaju sprawy, jaką gmina ma rozpatrzeć, od momentu złożenia wniosku.

W wyjątkowych sytuacjach gmina może wydłużyć termin rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji. Dzieje się tak, kiedy jest potrzeba zebrania większej ilości niezbędnych informacji, od składającego wniosek, informacje pochodzą, na przykład, zza granicy i przez to wydłuża się czas ich gromadzenia. W takich sytuacjach, termin rozpatrzenia sprawy będzie biegł, od chwili rozwiązania zaistniałego problemu, który nie powstał z winy gminy holenderskiej.

W każdym innym przypadku, brak decyzji z gminy w ustalonym terminie, daje prawo złożenia pisemnego wniosku o karę, za nie rozpatrzenie sprawy w terminie. Od tej chwili gmina ma jeszcze 2 tygodnie na podjęcie decyzji, bo inaczej będzie zobowiązana płacić karę, za każdy dzień zwłoki. W zależności od długości zwlekania z wydaniem decyzji, kara może wynieść od €20,- do €1.260,-

Jakie dane zawiera wniosek o karę dla gminy

Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

Datę sporządzenia wniosku o karę

Wyjaśnienie powodu sporządzenia wniosku o karę

Data otrzymania potwierdzenia

Numer konta bankowego, na które będzie przelana kwota kary finansowej

Podpis

Jakie są stawki kary finansowej dla gminy

Gmina wylicza wysokość należnej kary finansowej i dokonuje przelewu na wskazany numer rachunku bankowego, wcześniej podanego w odpowiednim formularzu. Aby gmina zapłaciła karę za opóźnienie, należy dopełnić odpowiednich formalności, bo inaczej nie zostanie wypłacona. Stawki są ustalone na jeden dzień spóźnienia i przedstawiają się następująco:

 

Termin opóźnienia Wysokość kary: Razem:
Tydzień 1 i 2 € 20,- za dzień € 280,-
Tydzień 3 i 4 € 30,- za dzień € 420,-
Tydzień 5 i 6 € 40,- za dzień € 560,-
Maksymalnie tygodni: 6   €1260,-  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter