Indywidualny numer BSN do kontaktu z urzędami

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Od początku 2014 roku istnieje w Holandii obowiązek wpisu do podstawowego rejestru ludności (BRP). Dokonując rejestracji w gminie, automatycznie zostaje nadany indywidualny numer BSN (Burger Service Nummer). Dawniej był używany numer SoFi, mający charakter socjalno-fiskalnym. Zamieniono go na numer BSN, który ma bardziej uniwersalne zastosowanie. W Polsce, podobną funkcję pełni numer pesel i nadawany jest każdej osobie, zaraz po urodzeniu.

Każdy, kto oficjalnie dokona wpisu do BRP w holenderskiej gminie, otrzymuje jednocześnie numer BSN. Ten unikalny numer przyznawany jest do kontaktów z holenderską administracją państwową oraz innymi instytucjami publicznymi. Zarejestrowanie w holenderskiej gminie nie stanowi problemu, należy tylko przedłożyć ważne dokumenty, potwierdzające tożsamość i miejsce zamieszkania w Holandii lub kraju pochodzenia. Terminem przyznania numeru BSN jest z reguły okres 4 tygodni od momentu rejestracji, ale z różnych względów, może być wydany wcześniej lub później. Gmina nie pobiera żadnych opłat za nadanie numeru.

Numer BSN używają niemal wszystkie instancje publiczne, urzędy podatkowe, banki, policja, towarzystwa ubezpieczeniowe, przez co mogą szybciej wymieniać i efektywniej wykorzystywać informacje, poprzez systemy komputerowych banków danych. Numer nadawany jest bezterminowo i nawet, jeśli wyjedzie się z Holandii, nadal będzie ważny. Urodzenie się dziecka czy przeprowadzka z innego kraju Unii Europejskiej, stwarza konieczność zgłoszenia tego do gminy holenderskiej, która przyzna numer BSN.

Może się zdarzyć, że zagubimy dokument rejestracji wraz z przyznanym indywidualnym numerem BSN. Należy wówczas umówić się na spotkanie w gminie, a pracownik udostępni wydruk z podstawowego rejestru ludności BRP, w którym widnieje numer BSN. Wydanie numeru w gminie jest nieodpłatne. Można także zwrócić się pisemnie do gminy, o wysłanie kopii wpisu z BRP. Konieczne jest stwierdzenie, że na wydruku ma być numer BSN. Za wysyłkę kopii wpisu gmina pobiera opłatę.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter