Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

21 december 2014
Kategorie: Ubezpieczenia
21 december 2014, Comments Reacties staat uit voor Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

W Holandii należy posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Oprócz tego, ubezpieczalnie oferują również dodatkowe ubezpieczenie (aanvullende verzekering). Jest to oferta dla osób, które oczekują więcej usług medycznych, niż zawiera pakiet podstawowy. Ubezpieczyciele nie mają prawnego obowiązku dodatkowego ubezpieczenia i mogą odmówić wydania polisy.

Nie ma obowiązku dodatkowego ubezpieczenia się, ale warto je wykupić, jeśli ubezpieczany ma zwiększone potrzeby na korzystanie z usług, nieobjęte pakietem podstawowym. Dodatkowy pakiet, na przykład, to opieka stomatologa, psychologa, psychiatry, rehabilitacja. Wyboru tych usług medycznych dokonuje każdy indywidualnie, a ich zakres i cena, są różne u poszczególnych ubezpieczycieli.

1. Podstawowe ubezpieczenie jest standardowe, dodatkowe ubezpieczenie - nie

Usługi medyczne w pakiecie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego są standardowe, czyli jednakowe u wszystkich ubezpieczycieli. Pakiet ten, jest ustalany przez państwo holenderskie i każdego roku są dodawane nowe usługi medyczne. Ubezpieczony może wybrać instytucję, w której świadczone są usługi medyczne (szpital, przychodnię, poradnię itp.).

Decyzje o zakresie i cenie usług medycznych w pakiecie ubezpieczenia dodatkowego, ubezpieczyciele podejmują we własnym zakresie. Dlatego, na przykład, jakiś ubezpieczyciel może zaoferować dwa pakiety; jeden z leczeniem stomatologicznym, a drugi na ogólne usługi medyczne. Inny ubezpieczyciel, może posiadać w ofercie do wyboru, osiem różnych pakietów dodatkowego ubezpieczenia.

2. W ubezpieczeniu dodatkowym nie opłaca się „własnego ryzyka”

Ważne, aby pamiętać, że kwotę własnego ryzyka za usługi medyczne opłaca się tylko, z podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Opłacone ubezpieczenie w pakiecie dodatkowym, na leczenie u dentysty lub fizjoterapię, nie jest dostępne w pakiecie podstawowym. Wartość tych usług nie jest odliczona od kwoty własnego ryzyka, niezależnie od tego czy deklaruje się ją w dodatkowym ubezpieczeniu, czy płaci się z własnych środków finansowych.

3. Dzieci są automatycznie ubezpieczone w pakiecie podstawowym i dodatkowym

Dzieci, podobnie jak i rodzice, potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego należy dopisać je do polisy jednego z rodziców. Za podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, dzieci do 18 roku życia, nie płacą składek na ubezpieczenie, oraz kwoty własnego ryzyka. Dzieci nie opłacają także, u większości ubezpieczycieli, składek na dodatkowy pakiet ubezpieczenia. Jeżeli rodzic posiada taką polisę, powinien dopisać swoje dzieci.

Warto pamiętać o dopisaniu dzieci do polisy ubezpieczenia zdrowotnego, zarówno w pakiecie podstawowym, jak i dodatkowym. Jeżeli, na przykład, dziecko wymaga aparatu korygującego na zęby, to korzystnym rozwiązaniem jest, posiadanie dodatkowego ubezpieczenia (z dzieckiem w polisie). Pozostałe, standardowe usługi stomatologiczne dla dzieci, są pokrywane z pakietu podstawowego ubezpieczenia.

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o ubezpieczeniu zdrowotnym

4. Składki na ubezpieczenie dodatkowe zależą od wieku

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, jest statystycznie, coraz rzadziej opłacane przez osoby ubezpieczające się w Holandii. W 2006 roku było 97% dodatkowo ubezpieczonych, natomiast w roku 2014, tylko 85%. Młodsza, bardziej zdrowa część obywateli, opłaca tylko pakiet podstawowy, natomiast wszelkie dodatkowe koszty wynikające z bieżącego leczenia, pokrywa z własnych pieniędzy.

Ubezpieczenie dodatkowe najczęściej opłacały tylko osoby starsze, których leczenie jest bardziej kosztowne, stąd kwota składek także, systematycznie rosła. Aby zachęcić do opłaty dodatkowego pakietu medycznego osoby młodsze, zróżnicowano kwotę składki, zależnej od wieku ubezpieczanego. Starsze osoby płacą wyższą składkę, natomiast osoby młodsze - niższą. Różnica może wynieść nawet 20 euro miesięcznie.

5. Ubezpieczyciel może nie zaakceptować dodatkowego ubezpieczenia

Ubezpieczyciele zdrowotni mają obowiązek ubezpieczyć każdą osobę w pakiecie podstawowym. Przy ubezpieczeniu w pakiecie dodatkowym, nie muszą tego zrobić. Wszystko zależy od stanu zdrowia osoby ubezpieczanej i przekłada się na wysokość składki w takim ubezpieczeniu. Ubezpieczyciel może nawet zażądać wypełnienia formularza medycznego o stanie zdrowia, lub raportu stomatologicznego.

Przez ostatnie lata zmniejszyła się liczba osób posiadających dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Zastanawiają się, czy takie dodatkowe ubezpieczenie jest im potrzebne i ile będzie kosztować. Warto, każdego roku, zweryfikować swoje potrzeby medyczne i zdecydować, czy konieczne jest ich opłacanie. Można wówczas zaoszczędzić na usługach, z których prawdopodobnie nie będzie się korzystać.Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter