Dochody

Zasiłek socjalny, kiedy i komu przysługuje

Zasiłek socjalny (Bijstandsuitkering) w Holandii przysługuje osobom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, nie posiadają wystarczających środków do życia.

 Czytaj dalej 

>> Zasiłek socjalny dla osób młodych

>> Jak poszukiwać pracy w Holandii
>> Wysokość zasiłku socjalnego
>> Warunki przyznania zasiłku socjalnego

Zasiłek dla bezrobotnych

W Holandii, każda osoba, która straciła pracę, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku utraty zatrudnienia, gdy pracodawca nie przedłużył kontraktu a jego okres minął, należy w terminie do dwóch dni zarejestrować się na stronie internetowej werk.nl, przy użyciu kodu DigiD.

 Czytaj dalej 


Zasiłek rodzinny

Państwo holenderskie rekompensuje koszty utrzymania i wychowania dzieci do 18 roku życia poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego (kinderbijslag).

 Czytaj dalej 

>> Obowiązki przy zasiłku rodzinnym

>> Wysokość zasiłku rodzinnego i terminy wypłat
>> Wysokość zasiłku socjalnego
>> Zasiłek rodzinny a dochody dziecka


Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy (huurtoeslag), lub inaczej dodatek do czynszu, to pomoc finansowa państwa holenderskiego, dla osób wynajmujących mieszkanie i posiadających niskie dochody.

 Czytaj dalej 

>> Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego

>> Dodatek do opieki nad dzieckiem
>> Dodatek za opiekę nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu