DisclaimerDISCLAIMER - VRIJWARING

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Bodos B.V. (hierna aangeduid als: "Bodos") niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Bodos aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Bodos. Bodos kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Bodos kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bodos garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Bodos behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

 

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Bodos is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig van de site die u bezoekt.DISCLAIMER

 

Discaimer to termin pochodzący z języka angielskiego, określający pewne zapisy, które wyłączają, w części lub całości, odpowiedzialność cywilnoprawną autorstwa tych zapisów. Związane są one najczęściej, ze świadczonymi przez niego usługami, sprzedawanymi produktami lub upublicznianymi informacjami.

Informacje zamieszczone i jednocześnie opublikowane na stronie Bodos, są starannie przygotowywane i weryfikowane. Jednak nie ma możliwości przyjmowania odpowiedzialności za wszystkie treści umieszczane w serwisie. Związane jest to, przede wszystkim, z ogólną dostępnością do strony, stąd nie można odpowiadać za niektóre szkody pośrednie i bezpośrednie.

Serwis Bodos nie gwarantuje pozyskania wszystkich informacji, których oczekują użytkownicy strony. Wszelkie udostępniane powiadomienia, mają na celu przekazanie jak największej wiedzy, którą oczekują użytkownicy w poszczególnych zagadnieniach tematycznych. Informacje na tej stronie są kompletne, ale podlegają zmianom i aktualizacji. Zmian można dokonywać bez zgody internautów.

 

LINKI NA INNE STRONY

 

Na stronie Bodos.nl znajdują się linki, które odsyłają na inne strony internetowe. Organizacja Bodos nie jest odpowiedzialna za zawartość informacji na tych stronach. Nie ponosi również odpowiedzialności za politykę prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników Internetu, na stronach otwieranych dzięki linkom udostępnionym przez Bodos.