CopyrightCOPYRIGHT

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Bodos.nl en het logo van Bodos.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Bodos B.V (hierna aangeduid als: "Bodos"). Bodos behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Bodos. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bodos is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Bodos).

Bodos heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Bodos, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Bodos heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie intelektualne prawa Bodos.nl, logo, prawa autorskie i prawa marki, są integralnymi częściami i stanowią własność Bodos B.V.

Prawa autorskie, zawartość i format informacji na tej stronie należą do Bodos. Dotyczą one zamieszczanych w serwisie dokumentów, zdjęć, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, tekstów i innych informacji.

Zawartość tej strony, może tylko i wyłącznie, zostać użyta do osobistych potrzeb. Bez pisemnego pozwolenia Bodos jest wzbronione wysyłanie, rozpowszechnianie, udostępnianie lub sprzedawanie zawartości tej strony lub jej części.

Organizacja Bodos ma prawo, jako właściciel serwisu, zmieniać i skracać wysyłane przez użytkowników strony; dokumenty, teksty, muzykę i filmy. Wszelkie dokonywane zmiany mogą być także wcześniej uzgadniane pomiędzy Bodos a kontrahentem.